วัน-เวลาทำการ : ทุกวัน 08:00 - 22:00
    ครีมทาส้นเท้าแตก